FUTO Pre-Degree to Degree Admission List, 2021/2022

FUTO Pre-Degree Admission List: The management of the Federal University of Technology, Owerri (FUTO) has released the pre-degree admission lists for the 2020/2021 academic session. Those that applied FUTO Pre-Degree Admission can see the admission list below:

FUTO Pre-Degree to Degree Admission List, 2021/2022
FUTO Pre-Degree Admission List: The management of the Federal University of Technology, Owerri (FUTO) has released the pre-degree admission lists for the 2020/2021 academic session. Those that applied FUTO Pre-Degree Admission can see the admission list below: